Saturday, October 4, 2014

antara lupa, melupakan dan dilupakan... ...

ada yang terlupa...nikmat yang ada dalam tangannya,
dia lupa kerana mengharapkan nikmat yang akan datang.

antara lupa, melupakan dan dilupakan... ...

adaptasi daripada HAMKA.

No comments:

Post a Comment